Can a computer write poetry? | Oscar Schwartz

Can a computer write poetry? | Oscar Schwartz

Translator: Anisa FezgaReviewer: Helena Bedalli Kam një pyetje për ju. A mundet një kompjuter të shkruajë poezi? Kemi të bëjme me një çështje provokuese. Nëse mendoni mbi të për një minutë, papritur ju vijnë në mëndje pyetje si: çfarë është kompjuteri? çfarë është poezia? çfarë është krijimtaria? Tani, kto jane dilema përgjigja e të cilave […]

Continue reading