Kerstlied in Proza (A Christmas Carol) | Charles Dickens | Literary Fiction | Talking Book | 1/2

Kerstlied in Proza (A Christmas Carol) | Charles Dickens | Literary Fiction | Talking Book | 1/2inleiding bij een kerst niet in proza dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger en en librivox punt org opname doorbrachten de leeuw en kerst dit in proza door charles dickens in de vertaling van j karmann iets over charles dickens 1812 1870 door l symbols er is geen werk en er zijn geen schrijvers waarover het zo moeilijk valt in laten leven te oordelen als die hem en geleefd heeft in zijn jonge jaren van de genoten heeft toen leven nog een wonderbaarlijk op gang was in vreemde werelden van volkomen echtheid zonder andere toets dan boeiend of vervelend dickens is er zo een voor mij geweest en ik zou niet graag geroepen worden hun oordeel te schrijven over pickwick barnaby rug oliver twist en de kerstvertellingen want ik kom er niet los genoeg van een jongen ervaringen toch oordelen over deze kerst vertel ik moet lezen maar zelf een kort woord is alleen nodig over de schrijver toen hij deze kerstvertelling schreef als hij 30 jaar en al een de populairste vertellers van zijn tijd door zijn samuel pickwick en houd achter de rug en nogal moeilijk leven van de kleine burger jongen die van buiten naar londen was gekomen om de zijn weg te zoeken zijn eerste rustplaats daar was een advocatenkantoor zijn tweede was het verslaggevers ambt van terechtzittingen zo leerde hij veel kennen van de ondergrond van het grote stadsleven van de praktijk en de rechtsgeleerden de kronkelpaden van het gerecht de hardheid van het armelijk leven in de grote stad en hij oefende zich inschrijven werd novell is ties reporter schetsen maken later roma show die ik wekelijkse afleveringen lange verhalen pen de vol avontuur realisme humor satire pathos en zedenles alles door elkander door zijn eigen tijdgenoten is dikwijls nogal eens geschroeid om zijn realisme en tegelijkertijd is heb de kritiek niet gespaard om zijn tot in de karikatuur van van hem de over typeringen en zijn effectbejag want tegenstrijdig klinkt toch het in zijn geval niet eens dans en realisme was zuiver zedekundige maatschappelijk en humanitair stond geheel onder de invloed van zijn behoefte tot aanwijzing van misbruiken en opwekkend tot verbeteren niet om de kon een verstandelijk waargenomen werkelijkheid weer te geven als het hem te doen maar om zijn lezers te doordringen van de vele ellende die om hen heen groeiden en wij zijn onverschillig voorbij gingen en ze misbruiken te doen kennen die om verbetering riepen zelfs zo sterk gevoelsmens dat hij onder het neerschrijven zijn eigen verbeelding en soms als ziek werd liet hij zich al schrijvend door dat gevoel beheersen tot overdrijvingen en sentimentaliteit en welke in die eerste tijd het beter 10e eeuw nog uit de 18e eeuw in heel de romantische letterkunde volgt leefde en zijn humor was onder de invloed van de echt engelse kleiner is en de gezochte aardigheden die nog tot vandaag de dag het toneel er beheersen in een rechte lijn van shakespeare tot burner show het is de humor van hun volk van lijn kunst dat gauw overslaat tot de chargés en de karikatuur er overdreven vormen en over typering en dickens geboren acteur en voordrager is wel in alle opzichten de sterke openbaring van als en volgens eigenaardigheden gebleken maar hebben ze altijd daarnaast de onontbeerlijke eigenschappen dom zijn fouten te doen vergeten in de sterke weg slepend heid van zijn echt de kracht van zijn verbeelding de fleuren van zijn grappigheid de uitbundigheid van zijn vinders vernuft en de mee gevoeligheid van zijn hart tijdens de jaren van zijn leven van 1812 tot 1870 heeft er iemand een geleidelijke evolutie doorgemaakt waarin versteend industrialisme en verrotte politieke rij door de zelf ontwaking van de onderdrukten en het edelmoedig voorzet van idealisten uit de andere klassen werden omgewerkt tot bescherming van de arbeiders en zuiverdere democratie tot de edelmoedige idealisten heeft ook teekens behoort er zijn strijd tegen misbruiken in de rechtspraak misbruik in de kostschool de tirannie van de gehuwde man kinderen geruisloos in heeft de hervormingsbeweging niet weinig geholpen hij had een macht over duizenden van lasers in wie je gemoed hij soms wel wat over vos cub roeren maar die zo in hem en zijn schepping geloofde dat zij naarmate zijn werken in wekelijkse afleveringen vorderde hem overstelpte met smeek brieven om een kleine heldin toch niet te laten sterven of die toch met die te laten trouwen aan een populariteit als deze zit altijd gevaar en wat geen schrijven voor de menigte als we niet in sterke mate eigenaardigheden heeft die tot velen spreken en vele gemeenzaam zijn en wat vele mensen met elkaar gemeen hebben kan alleen het algemene zijn het fijnere bijzondere in zichzelf verloren is uit de aard der zaak maar voor weinigen dat dit algemene behoeft niet noodzakelijk het geloven alledaagse oppervlakkige sentimentele te wezen er zijn kunstenaars door wie de sterke en grote levens kan beweegt mensen met breed gebaar ganzen levens ruimte vullend en die aldus op die brede vullen en warme levensstroom vele met zich nemen victor hugo is ook een mens geweest peter bent nu pas er een ook bring some en zola en dikkers hoewel zijn gebaar niet zo breed en zijn verbeelding leven niet zoveel echt was hoorde hij toch wel tot hen die hun populariteit tanks en aan het sterke dat in hen was en niet aan hun levens vervalsing en nietsontziende doordraven de oppervlakkig heden als numérique already haar voorbijgaande populariteit bezorgen zijn kerstvertelling in 1842 geschreven is een heel karakteristiek stijl van zijn eigenaardige kunst er is een echt engelse op de ijzingwekkende gerichte verbeelding de bizarre huur mag de sterke gevoeligheid en de humanitaire strekking in die de vier grond elementen van zijn werkvormen in zijn soort is het compleet en ook door hem zelf niet overtroffen werk van lange adem van hem en dat is wel het meeste was zo spoedig niet te vertalen maar het staat op onze lijst voor de toekomst want dit behoort gemeengoed van alle te blijven of te wachten l simon het einde van de inleiding eerste zang van een kerst lied in proza deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname doorbrachten leeuw en kerst niet in proza zijn de een spook kerstvertelling door charles dickens in de vertaling van jk man eerste zoon marlies geest om het dadelijk te zeggen marley was dood twijfel daarover is onmogelijk zijn begrafenis schedel werd getekend door geestelijke de burgerlijke ambtenaar de begrafenisondernemer en de voornaamste houtzager scrooge tekenaar en scrooge's naam was op de beurs goed voor alles wat hij zijn handtekening verkoos te zetten de oude marley was zo dood als een durf en let wel ik wil dit zeggen dat ik uit eigen ervaring weet dat het bijzonder doods is aan een dorp ben ik voor mij zou geneigd zijn een nagel in hun doodskisten beschouwen als het duits te ding in de ijzerhandel toch in deze vergelijking stikte wijsheid onze voorouders en mijn ongewijde handen zullen er niet aantonen of het is gedaan met het langs er zult me daar ook veroorloven nog eens met nadruk te herhalen dat marley zo dood was als een durf en businesscoach dat hij dood was natuurlijk wist hij dat hoe kon het anders scrooge en hij waren ik weet niet hoeveel jaren lang compagnons gewest scrooge was een enige executeur zijn enige administrateur zijn enige overgebleven erfgenaam zijn enige vriend en enige vrouw drager niettegenstaande dit alles was cruise nog niet zo volkomen verslagen door de droevige gebeurtenis of hij toonde zich nog wel een uitstekend man van zaken op de dag der begraven uzelf via de hem plechtig met een onmiskenbaar kopje de vermelding van marlies begrafenis hoort bij terug naar een punt van uitgang en bestaat niet de minste twijfel omtrent marlies thoats dit moet goed verstaan worden of er kan niets wonden vol steken in de geschiedenis die ik nu ga vertellen zal er niet volkomen overtuigd waren dat hamlet's vader dood was voor het toneelspel begon zou er niets meer wonderbaarlijk steken in het feit dat hij in de nacht bij oostenwind op zijn eigen wal en een wandeling ging doen dan erg zou zijn in het gedrag van de eerste de beste persoon van middelbare leeftijd die op onbezonnen wijze na het vallen van de avond gaat wandelen op een winderige plaats bijvoorbeeld simpels churchyard met geen andere opzet dan om de zwakke geest van zijn al in verbazing te zetten scrooge verwijderde de naam van de oude marley nooit het stond al jaren daarna nog boven de deur van het magazijn scrooge en marley de firma stond bekend onder de naam en scrooge en marley nu eens noem de liefde die de zaak niet kenniscoach scorch en dan weer marley dat hij antwoordde op beide namen het was om alles hetzelfde hij hield het mes zo vast op de slijpsteen discours en uit pers en de vasthoudende schrapende naar zich toe halen de vrekkige oude zondag hard en scherp als vuursteen eruit geenstijl ooit een volk edelmoedigheid had geslagen geheimzinnig en in zichzelf gekeerd als een roestig de koning hem dit zijn oude gelaatstrekken verstuiven scherpte zijn puntige neus rimpel de zijn wang en maakte zijn gang stijf maakte zijn ogen rood zijn dunne lippen blauw en kan listig uit is een krassen de stem en vast te grijpen lag op zijn hoofd en wenkbrauwen en stekelige kin hij droeg een eigen lage temperatuur steeds met zich om hij bevroor zijn kantoor in de hondsdagen en ontdooide het niet een graad op kerstmis uitwendige hitte of kou de oefende hoegenaamd geen invloed op scrooge geen warmte kon hem verwarmen nog winterweer hem koud maken geen wind die waaide was bitterder dan hij geen vallende sneeuw ging recht op haar doel af ging kletterende regen was minder gevoelig voor smeekbede onder weer dus niet waar hem aan te vatten de zwaarste regen en sneeuw en hagel en ijssel konden slechts in een opzicht bogen zijn meerdere te zijn zij kwamen nog wel eens uit de hoek en scrooge gadget nooit niemand hield hem nooit op straat staan de om dit vrolijke blikken te zeggen mijn waardes cruise hoe gaat het je wanneer kom je me eens opzoeken geen bedelaar smeekte hem hun een kleinigheid te geven geen kinderen vroegen hen hoe laat het was geen man of vrouw die hem ooit de weg naar de 1 of andere plaats gevraagd dat zelfs de honden de blinde bleken hem te kennen en als ze hem zagen aankomen brachten zij hun eigenaars import pijltjes en binnenplaatsen te trekken en kwispelde dan met de staart alsof ze wilde zeggen geen oog is beter dan een boos oog blinde meester toch wat kon dit scoort schenen dit was juist wat ons maakten ze hun weg te banen door de de levensweg met hem een wandelende menigte en alle menselijke sympathie op een afstand van zich te houden dat was wat de ingewijden een kolfje naar scrooge is hans noemde op een keer en van al de goede dagen van het jaar nog wel op de avond voor kerstmis was ouders koets druk bezig in zijn kantoor met was koud naargeestig nijpend weer en daarbij mistig en hij kon de mensen buiten op de plaats blazend op en neer horen lopen hun arm in kruislings over de borst slaan en met hun voeten op de stenen van het plaveisel standpunt omzetten warme de klokken van city hadden pas drie geslagen toch het was reeds geheel donker met was de ganse dag eigenlijk niet licht geweest en kaarsen flikkerde voor de vensters der omringende kantoren als rossige vlekken op de tastbare bruine lucht de mist stroomde naar binnen door iedere reed en elk sleutelgat en was buiten zo dicht dat we dat het plaatsje zeer klein was de huizen aan de overzijde niet anders dan schimmige leken als men de donkere wolk zo meer zag daar een alles getuigend zou men hebben kunnen denken dat de natuur daar dichtbij woonde en op grote schaal aan het brouwen was de deur van scrooge's kantoor stand open op dat hij een oogje kon houden op zijn klerk die in een naargeestige kleine cel een soort gok brieven kopiëren scrooge had al een klein vuurtje door het vuur van de klerk was zo veel kleiner dan het wel een colette hij kon er niets op doen want score schild de code pak in zijn eigen kamer en als de klerk binnenkwam met de code schepper voorspelde zijn meester hem dat ze van elkaar zouden moeten gaan wel de klerk zijn witte bouffante om deed en zich trachten te verwarmen aan de kaas had hem daar hij geen man was van grote verbeeldingskracht niet gelukte vrolijk kerstmis al veel heil en zegen riep een vrouwelijke stem het was de stem van scrooge's neef die hebben zo plotseling overviel dat dit de eerste aanduiding zijn er komst was blog 6 coach mond sans deze neef van scrooge had zich zo warm gemaakt door ze sneller lopen in de mist en vorst dat hij ervan gloeide zich gelaat was groot en knap zijn ogen schitterden en zijn adem dampten kerstmis monse zo'n zes scrooge's neef dat meent u niet waarachtig wel zes koers vrolijk kerstmis wel kreeg hebben jij om vrolijk te zijn je bent arm genoeg zou ik zeggen kom nu antwoorden meervoudig welk recht heb uw op nodig te zijn nu is rijk genoeg daar scoren op dat moment geen beter antwoord klaar had zijn nogmaals een bar een ietwat volgen nonsens heb wees nu niet knorrig al zei de neef wat kan ik anders zijn at worden de om als ik in zo'n wereld vol dwazen leef vrolijk kerstmis weg met vrolijke kerstmis dat betekent kersttijd voor jou anders dan een tijd waarin rekeningen moet betalen zonder dat je er geld voor hebt een tijd dat je jezelf een jaar ouder weet en geen u rijker het tijd om je balans op te maken en als en posten sedert 12 maanden lang zich tegen je te zien keren als ik kon doen wat ik wou 6 cruise verantwoord zou iedere idioot die rondloopt met voor de kerstbeer op zijn lippen gekookt worden met zijn eigen pudding en begraven worden met een heel strak door zijn hart dat zou je om pleiten de neef neef antwoordde de om string vier kerst beslag je verkiest en laat mij je doen zoals ik het wil vieren en dan scrooge's neef maar u viert het helemaal niet laat me dan laten voor wat het is 6 koers veel goed bogen het je doen het heeft je altijd veel geluk gebracht er zijn vele dingen die me goed hebben kunnen doen en waaruit ik geen nut getrokken hebt waarschijnlijk antwoordde de neef en van deze dingen is kerstmis er een maar ik weet zeker dat ik en kersttijd als zijn weer thuis nog afgezien van de eerbied verschil de tuit zijn heilige naam en oorsprong zo tenminste iets dat we bij past en van afgescheiden kan worden gedacht heb als u goede tijd een gelukkige vergevende liefde rijke aangename tijd de enige tijd die ik in de lange jaarkalender ken waarop mannen en vrouwen als per onderlinge overeenkomst hun gesloten haag de vrijelijk openen en denken aan liefde beneden hen als aan werkelijk medereizigers naar het graf en niet als er een ander ras van schepselen dat naar een ander eind toe reist en daarom al heeft kersttijd nooit een greintje goud of zilver in mijn zak gebracht geloven toch dat het bij goed gedaan heeft en mij goed zal doen en ik zeg god zegene hem de clare ik in het hok applaudisseerde onwillekeurig en zich onmiddellijk daarop bewust worden van de ongepastheid van dokter hij in het vuur en doofde het laatste zwakke vonk je voor altijd uit naar de jou nog eens horen 6 koers en jij zult je kerstmis vieren met het verlies van je betrekking dus hij bepaalt in grote redenaar meneer voerde hij er bij zich dat zijn eeuw en het uit verwonnen maar dat je nog niet in het parlement zit deze dient niet boos om kom kom morgen bij ons eten scoot zei dat hem nog net zo lief zou gang jaar weg achter dat zei hij hij gebruikte de gehele uitdrukking hij zei dat het hem nog net zo lief in het uiterste zou zien maar waarom riep scrooge's neef uit waarom nou ontrouw die je vest koets omdat ik verliefd werd omdat je verliefd werd gronden scrooge alsof dit het enige ter wereld was dat nog belachelijker was dan een vouw de cursus goedemiddag maar om usb evenmin ooit komen opzoeken voordat dit gebeurde om geef je dat nu als een reden voor uw niet komen goedemiddag 6 coach ik verlang niets van u ik vraag u immers om niets de hand kunnen wij geen goede vrienden zijn goedemiddag vers coach en spijt beweren dat ik u zo vastbesloten vind nooit hebben we een twist kat waartoe het aanleiding gegeven er nog ik heb geprobeerd u over te halen te eren van kerstmis en ik zal toch de kerst stemming bewaren tot het laatste en daarom een gelukkig kerstfeest oom goedemiddag 6 koers en een gelukkig nieuwjaar groene middag fresco's en toch verliet zijn neef het vertrek zonder een verbolgen woord te uiten hij bleef bij de buitendeur staan om de complimenten van de dag te wisselen met de klerk die koud als er was toch warme was als coach want hij beantwoordde ze hartelijk daar heb je nog zo'n idioot pompen de scrooge die hem hoorde mijn klerk met 9 gulden in de week een vrouw en kinderen en dat praten over een vrolijk kerstmis ik geloof dat ik bijna bedlam zal verhuizen deze idioot had toen hij scrooge's neef uit liet twee andere mensen binnen gelaten het waren deftige wel gedane heren prettig om aan te zien die nu met een goede af is coaches kantoor stonden ze hadden boeken en papieren in de hand en poging voor scott's de firma scrooge en marley geloof ik zei in de heer hem fluistering zien heb ik het genoegen de heer scrooge of de heer marley te zien meer marley is al zeven jaar dood antwoorden screws vanavond voor zeven jaar is hij gestorven bij twijfel en in tuin of zijn mildheid is in goede handen bij zijn overlevenden compagnon zei de heer zijn geloofsbrieven overhandigen dat was hij ongetwijfeld want ze waren twee verwante zielen geweest bij het onheilspellend wordt mildheid volgens de scrooge de wenkbrauwen schudden het hoofd en gaf de geloofsbrieven terug in deze blij de tijd van het jaar meneer scrooge zei de heer een pen opnemen is het meer nog dan anders wenselijk dat we iets zouden doen voor de armen en behoeftigen die in deze tijd veel te lijden hebben duizenden moeten het alleen nodig stroom peren honderdduizenden ontberen de meest gewone gemakken meneer zijn er geen gevangenissen vroeg scrooge oh ja gevangenissen in overvloed zei de heer stubb en weer neerleggen en de werkhuizen voorspoed zijn die nog in werking zeker en toch antwoorden hier wenst ik dat ik zeg ik omdat ze het niet meer waren de tredmolen en de armenwet zijn dus nog in volle kracht fastfood bij die nog een volle kracht meneer ik was bang uit wat u eerst zei te moeten opmaken dat er iets was voorgevallen dat hen in hun nuttige werking gestuit had zes coach het doet me genoegen dat te horen in de overtuiging dat zij aan de overgrote meerderheid niet juist christelijke vreugde naar ziel en lichaam verschaffen antwoordde de heer traag de enkelen van ons geld bij elkaar te krijgen om de armen en wat voedsel en middelen te verwarming te helpen wij kozen deze tijd uit op dat het nu meer nog dan anders het gebrek scherp gevoeld wordt en overvloed fast weert hoeveel mag ik uw inschrijven voor niet antwoorden scrooge wenst u anoniem te blijven ik wens met rust gelaten te worden 6 coach tellen mij vraagt wat ik wens heren is dat mijn antwoord ik weer zelf geen feest op kerstmis en het kan bij mij niet lijden niets doen de lieden vermaak te verschaffen ik steun de inrichting die ik ze even nodig en die kosten genoeg en zij die het arm hebben kunnen daar heen gaan hele kunnen daar niet heen gaan en velen zouden liever sterven als en liever willen sterven 6 coach dan moeten ze dat maar doen en zodoende de overbevolking tegen gaan bovendien neem me niet kwalijk maar daar weet ik niks van maar ik kon het toch weten merkte de heer op het zijn mijn zaken niet antwoorden scourge het is voldoende als een mens zijn eigen zaken verstard en zich niet bemoeid met die van andere de mijne houden wij voortdurend bezig goedemiddag heren duidelijk zien dat het nutteloos zou zijn om langer aan te houden gingen de heren heen screw jeff wat is een arbeid met een verhoogde dunk van zichzelf en bochtige geluid dan gewoonlijk onderwijl werden de mist en de duisternis zo zwaar dat hij de mensen buiten rond liepen met flakkerde toortsen en aanboden voor rijtuig en uit te lopen en ze de weg te wijzen de oude toren van een kerk pins schokken oude klok steeds met listige blikken doos krucio neerzag vanuit een groot is venster in de muur werd onzichtbaar en sloeg de huur en de en kwartieren in de wolken met bevende trillingen achterna alsof zijn tanden daarboven in zijn bevroren hoofd klapperen de kou werd doordringend in de hoofdstraat op de hoek van het hofje waren enige arbeiders bezig de gas pijpen te repareren en hadden en flink vuur aangestoken in en comfort daaromheen een troep haveloze mannen en jongens stonden hun handen warmend en van verrukking met de algen knippend tegen de gloed daar de waterkraan zichzelf overgelaten was stolde het water dat we over gevloeid was plotseling gemeenlijk en werd tot misantropisch ijs de schittering der winkels waar hulst akke en bessen knappe de in de lampegiet het er etalages kleuren bleke gezichten rossig onder het voorbijgaan poeliers en kruideniers winkels werden een schitterende grap een glorierijke praal vertoning waarvan men ternauwernood kon geloven dat zulke dingen als koop en verkoop en iets mee uit te staan hadden de nooit meer in de sterkte van zijn machtige stadhuis gaf zijn vijftig koks en botten dienstbevel kerstmis te vieren op een wijze zoals dat in het huishouden van een nooit meer details en zelfs de kleine kleermakers die hij de vorige maandag 3 gulden boete opgelegd had omdat hij op straat dronken en bloeddorstig was geweest rode op zijn vliering de pudding voor de volgende dag terwijl zijn magere vrouw met het kleine kind de straat opging om het rundvlees te kopen al mr en kouder werd het doordringend snerpend snijdend koud als de goede sint dunstan de neus van de duivel slechts geknepen hand met een tikje van dit weer in plaats van zijn gewone wapen de smid hamer en bij pang te gebruiken daar zou de satan er eerst lustig op los geduld hebben de eigenaar van een schrale jonge neus afgeknabbeld en de koud door de hongerige koude zoals beentjes de honden afgeknabbeld worden bukte zich daar scrouge sleutelgat om hem te onthalen op een kerstlied nog bij de eerste klanken van hij en zege op dinsdag dat geen leed u treffen mag grips coach de liniaal met zulk een energie dat de zanger dodelijk verschrikt de vlucht dam en het sleutelgat tempo lied aan de mist en de nog meer met scrouge saus overheen kwam en de vast eindelijk was het sluitingsuur daag onwillig stapte scrooge van zijn kruk en herkende het feit stilzwijgend tegenover de klerk in het hok die ze kaars onmiddellijk hoofden en zijn hoed opzetten morgen moet je zeker de hele dag vrij hebben zes koets als het gelegen komt meneer het komt niet gelegen 6 koers en het is bovendien niet wil ik als ik er een daalde loon voor inhield weet ik zeker dat je je al heel verongelijkt zo achter de clare glimlachte flauwtjes en toch zei scrooge vind je niet dat ik ben adam klacht als ik jou een dag salaris betaal voor geen werk de kerk merken op dat ik maar eens in het jaar was een erbarmelijk voorwendsel om iemands zak iedere 25e december kan rollen zei scrooge zijn overjas lotte kind toen knooppunt maar natuurlijk zul je de gehele dag wel moeten vrij zijn zorg dan dat je hier de volgende morgen zo veel te vroeg er bent de klerk beloofde dit te zullen toen en scrooge ging rommens heen het kantoor was in een oogwenk gesloten de en de klerk met de lange einde van zijn witte bouffant het op zijn middelpunt want hij kon niet bogen op een overjas gingen knippert je maken op een glijbaan in corneel achter een rij jongens aan 20 maal achtereen te eren van de vooravond van kerstmis en rolde toen hij smaakt naar camden town zo hard zijn been het slechts draven wilde om blindemannetje te spelen scrooge gebruikte zijn naargeestige middagmaal in het naargeestige restaurant waar hij dit gewoon update en na al de bladen gelezen en de rest van de avond zoek gebrachte hebben met zijn banken kasboek gingen huiswaarts en te bed hij woonde op kamers die voortijds behoort houden aan zijn overleden compagnon het was en somber stel vertrekkend in een zonder groot gebouw aan hun god je waar het zo weinig te maken had dat men zich bijna zou kunnen verbeeld hebben dat het een hele gelopen was toen het nog een jong huis was om verstoppertje te spelen met andere huizen en de weg eruit vergeten had het was nu wel oud en haar geest er want er wonen niemand anders in dan scrooge naar de andere vertrekken alle verhuurd waren als kantoren op het plaatsje was het zo donker dat zelfs coach die iedere sterren van cam de wel met zijn handen moest rond tussen de mist en de vorst gingen zo dicht om de oude poort van het huis dat het leek alsof de genius van het weer een droevige overpeinzingen op de drempel zat nu is het een feit dat er niets bijzonders aan de kloppen op de deur was behalve dat zij zeer groot was ook is het in feite dat scrooge volgende gehad had zolang hij daar woonden en dat scrooge al even weinig had van wat men verbeeldingskracht noemt als enig koopman in de city van londen zelfs hieronder begrijpend wat een scout woord is de raad de schepenen en de gildebroeders ook moet men niet vergeten dat scrooge geen ogenblik meer gedacht had aan zijn nu zeven jaar doden compagnon sinds hij er die middag melding van gemaakt had en laat iemand met dan eens zal hij kan verklaren hoe het kwam dat scrooge toen hij de sleutel in het sleutelgat gestoken had in de klopper zonder dat deze enig veranderingsproces onderging zag met een klopper toch marley's gezicht marley's gezicht het was niet als de andere voorwerpen in ondoordringbare schaduw gehuld toch eromheen schenen naargeestig licht zoals men soms zit om een bedorven kreeft in een donkere kelder het gelaat was niet boos of woest nog keek scrooge slechts aan zoals man in dit placht te doen met een spookachtige bril die opgeslagen was op het spookachtige voorhoofd het haar wuif de vreemd heen en weer als bewogen door adem of hete lucht en hoewel de ogen wijd open stonden waren ze geheel bewegingloos dat en de lijkkleurig maakte het tot iets afgrijselijk door dit laatste scheen onafhankelijk te zijn van zijn eigen wil meer nog dan het een deel van de uitdrukking ervan vormde toen scrooge's trap naar dit verschijnsel keek als het weer een klopper het zou bezijden de waarheid zijn te zeggen dat scrooge niet ontdaan was of dat zijn bloed zich niet bewust was van een vreselijke sensatie waar hij zin dat zijn kindsheid vreemd was geweest door geen legde zijn hand weer op de sleutel die heeft losgelaten had de weide hem met vaste hand om ging binnen en straks een kaars aan wilders werd stond een ogenblik besluiteloos voor hij de deur sloot en ook ik eerst broeds aan achter alsof hij al vanaf verwachten verschrikte worden door magische staart pruikje uit hangend in de gang toch er was niets achter de deur behalve de schroeven en moeren die de knoppen vasthielden daarom zei hij koepel en sloot de deur met hun slag het geluid weer gaan we door het huis als donder ieder vertrek boven en ieder valt in de kelders van de wijn-handelaar beneden schip hun eigen naklank van echo's te hebben dat scrooge was er de man niet naar zich door echo's uit het veld te laten slaan en grendelde de deur en ging de gang door de trappen op en nog een langzaam onder het gaan zijn kuif sluitend men praat wel eens over het rijden van een rijtuig met de zes tegen de goede oude trap op of door de lengte van hun jongen parlement sweat maar ik hou het vol dat ge met gemak en lijkkoets die trap had kunnen op rijden en nog wel overdwars met dat disselboom naar de muur en het portier naar de balustrade en was een ruimte in overvloed of misschien de reden is waarom en scrooge dag dat hij een zich voortbewegende lijk staat zien voor zich zag uitgaan in het halfduister een half dozijn gaslantaarns van de straat zouden de ingang niet al te goed verlicht hebben u kunt u zal aannemen dat het er tamelijk donker was duisternis is goedkoop en daar hield scrooge van dag vol hij zijn zware deur sloot ging hij is en vertrekken rond om te zien of alles in orde was hij herinnerde zich het gezicht nog juist genoeg om die zekerheid tenminste te willen hebben huiskamer slaapkamer rommelkamer alles zoals het behoorde niemand onder de tafel niemand onder de sofa een klein vuurtje in de haard lepel en kom klaar gezet en het kleine balletje met pap scrooge zat kou in het hoofd op de rooster niemand onder het bed niemand in de kast niemand in de chamber kroop die in verdachte houding tegen de muur ring rommelkamer als gewoonlijk het oude vuurscherm oude schoenen twee vis man de wastafel op drie poten en een pak volkomen van duim deed hij de deur dicht en stoot zichzelf in draaide de sleutel tweemaal om wat niet zijn gewoonte was aldus verzekerd tegen een overval dit is in das af toch zijn chamber ook en pantoffels aan en zet de zijn slaap mens op en ging voor het vuur zitten om zijn pad te gebruiken het was wel een heel klein vuurtje van geen betekenis op zulk een bitter koude avond hij moest er zeer dicht bij gaan zitten en zich erover heen buigen vol hij het geringste gevoel van warmte uit zulk een handvol brandstof kreeg de school was een zeer oude lang geleden gebouwd door de enige andere hollandse koopman en rondom ingericht met vreemde hollandse tegels die taferelen uit de heilige schrift voorstelde en werk onions and abels farao's dochters koningin van seba hemelse bodem die uit de lucht afdalen op wolken van veren bedden abrahams belshazzar apostelen die in botervlootjes in zee staken honderden figuren om zijn gedachten bij te doen stilstaan en toch kan dit gezicht van de zeven jaar doden maar die telkens terug en verzorg al het andere evenals de toverstaf van de oude profeet als iedereen gladde tegel in het eerst zonder figuren op geweest was met het vermogen de taffrail op zijn oppervlakte te malen genomen uit de losse blokken zijn de gedachte zo nogal elk een afdruk van marley's gezicht te zien zijn geweest malligheid 6 coach en liep de kamer op en neer naar dit verscheidene malen gedaan te hebben ging hij weer zitten toen hij zijn hoofd achterover op zijn stoel niet rusten bleef zijn blik toevallig rustte op een schaal en in onbruik geraakte schel die in het vertrekking en die voor het een of ander nu vergeten doeleinden de gemeenschap onderhield met een vertrek in de bovenste verdiepingen van het huis met de uiterste verbazing en met een vreemde onverklaarbare angst zag hij hoe terwijl hij er naar keek deze bel heen en weer begon te slingeren ze slingerde zo zacht in het begin dat zijn nauwelijks geluid maakt toch wel haar klonk zo luid en alle scholen in het huis deden even that's dit zal zowat een half een minuut of een minuut hebben aangehouden nog het leek wel een uur te bellen hilde op zoals ze begonnen waren alle tegelijk hun geluid werd gevolgd door een hubble het gerommel naar beneden in het huis alsof iemand in zware ketting sleepte over de vaten in de kelder van de mijn kapper en scrooge herinnerde zich toen opeens de verhalen van geesten in spookhuizen en dat er altijd keten gerammel in voorkwam de kelder deur vloog open met een honkslag en toen hoorde hij het lawaai veel duidelijker op de verdiepen hun onder hem vervolgens kwam het de trap op en rechtop zijn duurzaam ik had toch vol dat het malligheid is 6 coach ik wil er niet in geloven niettemin verschoten hij van kleur toen het zonder een ogenblik stil te houden door de zware deur gleed en zo in de kamer voor zijn ogen verscheen de rit binnenkwam flakkerde het kwijlende vuur helden op alsof het zeggen wilde die kerk maar this geest en toen doofde het weer het was zijn gezicht volmaakt zijn gezicht marley met zijn pruik staartje zijn gewone vest spanbroek en hoge laarzen de kwasten aan deze laatste stonden recht overeind even dan zijn pruik staartje en zijn jas van de en het haar op zijn hoofd de ketting die hij voortsleepte als omzet middel vastgemaakt deze keten was lang slingerde zich om hem heen als een staart en was gemaakt alles goed snel en nauwkeurig op van geldkisten sleutels hangsloten grootboeken akte en zware van staal gevlochten beurzen zijn lichaam was door scheiden zodat scrooged wel hij hem op naam door zijn vest cape en de twee knopen nacht en op zijn jas kon zien scrooge had dikwijls horen zeggen dat marley g8 had maar dit had hij nooit kunnen geloven voor hij het nu zag nee en ook nu geloofde hij het nog niet hoewel hij dwars door het spook heen zag en het voor zich zag staan hoewel hij de kill maken de invloed van de doos koude ogen voelde hij zelfs het weefsel kon onderscheiden van de to the om hoofd kin gebonden was welk blinddoek hij tot nu toe niet opgemerkt had als er toch nog ongelovig en streed tegen zijn zintuigen wat heeft dat u te betekenen 6 koers scherp en koud was altijd wat wilt ge van mij hey v maar wie stemt daar veel niet aan te twijfelen wie zijt ge vraag naar wie ik geweest ben wie ben je dan geweest zei scrooge zijn stem verheffend je bent nogal kieskeurig volgens hem hij had willen zeggen kieskeurig tot op een haar maar stelde het eerste ervoor in de plaats als meer passend toen ik leefde was ik hier compagnon jacob marley kunt ge kunt u gaan zitten vroeg scrooge en twijfelachtige aangezien jawel doe dat dan scrooge deed deze vraag omdat hij niet wist of en zo scheidende geest waarin staat zou zijn een stoel te nemen en hij voelde dat in geval deze dit niet kon een vrij lastige verklaring die van het noodzakelijke gevolg moest zijn en op die geest ging zitten aan de andere kant van de haard alsof hij niets anders gewoon was gelooft niet aan mij merkte de geest op nee dat doe ik ook niet zei scrooge welk verder bewijs voor mijn bestaan hebt ge nodig behalve dat uw zintuigen dat weet ik niet zei scrooge waarom vertrouwt view zintuigen niet omdat zij scooter maar heel weinig nodig is om ze in de war te brengen regeringen ongesteldheid van de maag maakt me bedriegelijk je kunt wel in onverteerbaar stukken of je vlees zijn een beetje mosterd een kruimeltje kaas of een onder gaar aardappel we komt eerder uit de vette jus dan uit de verte aarde voegt wat je dan ook zij macht scrooge was niet gewoon aardigheden te verkopen en ook voelde hij zich in zijn binnenste nieuwjaars allerminst grappige start het feit was dat hij geestig trachten te zijn om zijn eigen aandacht af te leiden hij zijn angst eronder te houden want de stem van de spook dollar door merg en been scrooge voelde dat als hij ook maar een ogenblik stil bij die staren de verglaasde ogen zat te kijken hij heel van zijn stok je zou vallen ook was iets gruwelijks in het feit dat de spoken hun eigen helse atmosfeer om zich heen had scrooge komt dat zelf niet voelen toch het was klaarblijkelijk het geval want hoewel het spook volmaakt stoel zat geen zijn haar en panden en kwasten nog steeds heen en weer als door de hete lucht uit en over ziet ge deze tandenstoker volgens cruise stel opnieuw aanvallend om de hierboven aangeduide reden en om de versteende blik van het visioen van zich af te leiden al was ik naar voren seconden zeker antwoorden het spook en je kijkt er niet eens naar fresco's maar ik zie je toch zij het spook nu al voor dus koos ik heb deze maar toch te strikken om voor de rest van mijn dagen vervolgd te worden door een legioen kabouters al een van mijn eigen vinding nieuws en serge allemaal moncef op deze woorden is die de spoken vreselijke kreet uit en rammelde zolang wij naargeestig met zijn keten dat scrooge zich aan zijn stoel vast klemmende om te voorkomen dat hij in zwemmers aanvallen toch hoeveel groter werd zijn ontzetting toen het spook de blinddoek van zijn hoog verwijder de alsof het te warm was om een binnenshuis te dragen en zijn onderkaak op zijn borst meer veel scrooge veel op de knieën en sloeg de handen voor het gezicht genade vrijheid vreselijke verschijning daarom valt ge mij lastig werelds gezin de man antwoordde spook geloof je in mij of niet ja zei scrooge ik moet wel maar waarom 12 geest over de aarde en waarom komen zij tot mij van iedere mens wordt geëist dat die geest die in hem eens konden zijn medeschepselen heinde en ver zal tom wandelen en zo die geest dit in dit leven niet doet is hij veroordeelt het te doen na den dood hij is gedoemd om door de wereld te doden o wee mij en getuige te zijn van wat hij niet tegen kan er toch op aarde had kunnen deelachtig worden en waardoor hij gelukkig had kunnen bevorderen en weer slapen de geest in kreta rammelen met zijn keten en verander zijn doorschijnende handen is uitgebloeid 6 cruise bevend zeg mij waarom ik kocht de keten die ik ben mijn levens mee de antwoorden de geest ik maakte hem schoon koskal en en lvl uit eigen vrije wil hoorde ik hem om en uit eigen vrije wil torsten ik hem is het model van uw vreemd scrooge beefde almere meer of wilt ge het gewicht en de lengte van de sterke keten die gezellig draagt weten 7 kerst avonden geleden was die ruim zo zwaar en lang als deze en sedert die tijd heb jij er voortdurend aan gearbeid het is een zeer zware keten nu scrooge keek om zich heen op de grond alsof hij verwachtte zichzelf omring te zien door een vijftig of zestig vader mijn staalkabel toch hij zag niets jacob fair smekend oude jacob marie vertel me nog meer spreekt mijn woorden van troost or jacob die heb ik niet voor u antwoordde de geest die komen van andere regionen ebenezer scrooge en worden door andere 10 dagen aan andere mensen gebracht ook kan ik u niet zoveel zeggen als ik wel zelf willen nog slechts zeer weinig mag ik u meedelen ik mag nergens hoeven en heb nergens rust mijn geest ging nooit verder dan de muren van ons kantoor luister gedurende mijn leven het wel de mijn geest nooit buiten de enge grenzen van ons geld puzzelrol en moeite vol een lange reizen liggen voor me scrooge had de gewoonte als we ergens over nadacht zijn handen in zijn broek zakken te steken nadenkend over wat de geest heb verteld had heeft hij dit ook nu nog zonder zijn ogen op te slaan of zijn knie in de houding te verlaten je moet wel langzaam aangedaan hebben jacob merkte scrooge op op zakelijke toon maar toch met output en ontzag langzaam herhaalde de grift zeven jaar dood facebook page het en al die tijd op reis al die tijd facebook geen rust geen vrede en voortdurende knagen van behalen rijst ge snel fans koets op de vleugel een van de wind antwoordde de geest dan kunt ge in 7 jaar het heel eindje gekomen zijn zei scrooge ook deze woorden steet de geest wederom een kreet uit en rammelde zo vreselijk mens en keten in de stilte van de nacht dat de nachtwacht volkomen gerechtigd zou zijn geweest er proces-verbaal van op te maken weges burengerucht al gauw gevangenen gebonden en dubbel geketende riep het spook uit kijk die niet beseft dat er eeuwen van onafgebroken sloegen door onsterfelijke schepselen voor deze aarde in de eeuwigheid moet het ze niet gaan vol aan het goede voor de aarde ontvankelijk is zich ontwikkeld heeft gij die niet beseft wat voor elke christen geest in haar kleine werk ik bezig welke die ook zijn mogen dit stervende leven te kort is vooral het oneindige nut dat hij sticht en kan stichten niet weten dat geen berouw hoe groot ook al de ongebruikt gelaten gelegenheden tot goed doen ook goed maken en dit alles heb ik gedaan heb ik gedaan maar je was nog altijd een goed man van zaken jacob staan dus coach die dit nu op zichzelf begon toe te passen zaken riep de geest uit zijn handenwringend de mensheid was mijn zaak het algemene welzijn was mensen naast de liefde mededogen verdraagzaamheid en milddadigheid die allen hadden mary zaak behoren te zijn de transacties hem en handelbaar en slechts een druppel water in de oneindige oceaan van mijn plichten het hield zijn keten op armlengte voor zich uit alsof deze de oorzaak was van al zijn nutteloos vrouw en wierpen met een zware slag weer op de grond in deze tijd van het volgt spoedig de jaar leidt ik het meest zij het spock waarom ging met neergeslagen ogen mijn weg tussen de menigte mijne medeschepselen zonder mijn ogen nooit op te slaan naar die gezegende ster die de wijzen het en weg wees naar de club waren leeg in armenhuis we haar licht mij heen had kunnen geleide cruise maar zal heel ontdaan toen hij je spook op deze wijze hoorde voortgaan en begon erg te beven hoor mij aan riep de geest mijn tijd is bijna om dat wil ik zes koers bij wees niet hard tegen me en wist niet hoogdravend alsjeblieft jacob hoe het komt dat ik hier verschijn in een gedaante die je zien kunt mag ik iets zeggen menige dag heb ik onzichtbaar naast je gezeten het was geen bijzonder aangename gedachten scrooge huiveren wisten zich het zweet van het voorhoofd dat is geen lig gedeelte mijn een boete doen en ging de geest wordt ik ben hier om je te zeggen uit je nog kan een hoop hebt om mijn lotte ontgaan en kan af en een hoop die je verschaft heb en bedienen u bent altijd u goed vriend voor mij zes koers dankjewel ik zult bezocht worden namelijk spook door drie geesten scrooge's gezicht werd bijna even lang als dat van de geest is dat de kans en de hoop wij je tuin net van sprak jacob ja dat geloof ik dat dat ik het toch maar liever niet waar zij is cruise zonder hun bezoeker zei de geest kunt ge niet hoop en het pad ontgaan dat ik betreed morgen kunt gij de eerste verwachten als de klok een slaaf kan ik ze niet aan het drie tegelijk nemen en dat dan weer af gedaan hebben jaar koop stel dus coach voor verwachten tweede de daarop volgende avond als de laatste slag van twaalf en opgehouden heeft getril een taak zorg dat ik hier niet andermaal behoefte verschijnen en in je eigen belang goed te onthouden wat er tussen ons is voorgevallen na deze woorden gezegd te hebben nam de geest zijn blinddoek van de tafel en bond hem om zijn hoofd als te voeren scrooge wist dat hij dit deed aan het klapperend geluid dat marlies tanden maakte toen dit kaken door de blinddoek tegen op kan de gedrukt werden hij waagde het zijn ogen weer op te slaan en zag zijn bovenaardse bezoeken voor zich staan is een rechte houding met zijn keten om de arm gewonden de verschijning verwijder de zich achterwaarts van hem en bij iedere schreden ging het raam vanzelf een eindje verder open zodat kunnen spook het bereikte het geheel al bestond de geest wenkte scrooge om naar erbij te komen het welk deze dit doen zij door slechts enkele schreden van ook kan de verwijderd waren en strak marlies geest de hand op en beduidend niet een aardig te komen scope staan niet zozeer uit gehoorzaamheid als wel in verbazing en vrees want bij het opstekende had hoorde haar plotselinge van waar die geluiden in de lucht onsamenhangende geluiden vanwege klaar en berouw onuitsprekelijk droevige en zelf beschuldigende krachten en dat het spook een ogenblik had to geluisterd stemde in met de troeven gelijk zijn en smeert het grauwe nachtelijke duister in scorch voor de het tot aan het venster overmoedig in zijn nieuwsgierigheid hij keek naar buiten de lucht was vol spook gestalte die een rusteloze haast klagend heg en derwaarts zweefde elk van hen tasten cateren zoals die van marlies geest een paar het waren misschien schuldige regeringen waren aan elkaar geketend geen van hen was geheel vrij scrooge zat er verscheidene bij hun leven gekend hij had ook zeer goede voet gestaan met hun oude geest met een wit vest aan die een reusachtige ijzeren brandkast aan de enkel had en die erbarmelijk klaagde omdat hij een haveloze vrouw met een kind die hij beneden op een stoep zag zitten niet kon helpen hun ellende besloot klaarblijkelijk hier in dat zij trachten ten goede in te grijpen in menselijke verhoudingen en hiertoe voor altijd de macht verloren hadden of deze wezens vervagen in mist of dat nevel hen om hulde kon hij niet uitmaken doch zij en hun geest en stemmen verdween en tesamen en de nacht werd weer zoals hij was toen schoot naar huis liep scoots sloot het venster en onderzochten deur we welke de geest binnen gekomen was zoals dubbel gen op zoals hij haar met zijn eigen handen gerenderd had en die grendels waar een om haar gehoord hij probeerde om weer om ons eens te zeggen toch bleef bij de eerste lettergreep steken en daar hij hetzij door de emotie die hij gehad had of door de vermoeienissen van die dag of doorkijkje in de onzichtbare wereld of door het vervelende gesprek dat hij met de geest gehaald had of door het late uur grote behoefte aan rust had ging hij dadelijk te bed zonder zich uit te kleden hij viel onmiddellijk in slaap het einde van de eerste zijn tweede zoon van een kerst lied in proza deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname doorbrachten leeuw en kerstlied in proza zijn de een spook kerstvertelling door charles dickens in de vertalingen van l'idée karmann tweede zang de eerste de drie geesten toets coach ontwaakte was het zo donker dat toen hij uit bed keek hij nauwelijks het doorschijnende raam van de donkere wanden zijn er slaapkamer kan onderscheiden hij trachtte nog de duisternis met zijn vette algen te doorboren toen de klokken een een naburige kerk de veerkracht slagen dit horen en derhalve luisterde hij tot zij het van de uur zouden slaan tot zijn grote verbazing ging de zware klok toren van 6 tot 7 en 7 tot 8 enzovoort tot 12 toe en zweeg toen ze bij half het was over twee je toen hij naar bed ging de klok kon niet gelijk zijn en moest een ijspegel is een slagwerk zitten 12 hij drukte op de veer van zijn repeteer horloge om die averechtse klok een lesje te geven de kleine snelle pols van het horloge sloeg twaalf en ze weg wel heb ik van mijn leven het is toch niet mogelijk dat ik een hele dag en ver in de volgende dag kan tool geslapen hebben zei scrooge hij zou toch niets met de zon wezen zodat dit 12 uur 's middags kan zijn daar dit denkbeeld hem verontruste krabbelde hij uit bed en ging terug naar het venster hij was genoodzaakt de vorstbloemen met de mal van zijn chamber ook af te wrijven volg is konden zien en zag toen nog maar heel weinig het enige dat hij zien kon was dat het erg mistig en buitengewoon koud was en dat er geen geluid was van heen en weer lopende mensen of van veel lawaai zoals een zekere zou geweest zijn als de duisternis de dag plotseling in nacht aan toe we gaan en de wereld in beslag genomen had dit was een grote verdichting op dat daar drie dagen zicht gelieve te betalen aan de heer ebenezer scrooge of aardig op deze mijn en eerste wisselbrief en ze volgt geen beter waarborg zou hebben opgeleverd dan in stuk papier het en verenigde staten als er geen dagen meer waren scrooge stapte weer in bed en kunt tijdens de het geval en kon er niet uit komen hoe meer hij dacht voor meer alles hebben een raadsel scherm en hoe meer hij trachtte niet te denken hoe meer hij dacht marlies geest wel de hem geweldig telken male als het na alles nog eens zorgvuldig nagegaan te hebben want de slotsom kwam dat alles een droom was gekomen zijn geest even de als een sterke veren die losgelaten wordt terug naar het punt van uitgang en stelde hem voor hetzelfde vraagstuk dat weer geheel opnieuw uit gewerkt moest worden als het een droom of niet scoort slag aldus te denken tot de klok en de aanduiden dat er weer 3 kwartier van lopen waren en hij zich plotseling herinnerde dat de geest hebben een bezoek aangekondigd dat als de klok eens vroeg hij besloot bakker te blijven totdat het uur om was en daarheen wel beschouwd evenmin de staat kon vatten als naar de hemel gaan als dit misschien nog het wijste wat hij dronk om het kwartier duurde zo lang dat hij er meer dan eens van overtuigd was dat hij zonder het zelf te weten in de dommel moest geraakt zijn en het kwartier niet had horen slaan eindelijk tov het zijn luisterend oor bim bam kwartier over zal dus coach bim bam halfslag fresco's pimpam kwartier voor zes coach bim bam vol slag zei scrooge triomfantelijk en daar komt niks hij zei dit voor de klok een uur sloeg dat ze dit deed met in china tof hol melancholische een op hetzelfde ogenblik schoot in heel licht in de kamer op en de gordijnen van zijn bed werden terzijde geschoven door een hand niet de gordijnen aan het voeteneinde evenmin de gordijnen achter hem toch die waarna zijn gelaat gewend was de gordijnen van zijn bed werden terzijde geschoven hij is coach die zich haastig in half zittende half liggende houding oprichten zag voor zich de bovenaardse bezoeker deze terzijdes gaf zo dichtbij als ik nu ben en ik sta in de geest aan uw elleboog het was een vreemde gedaante gelijkend op uw kind en toch weer niet zozeer op een kind als wel op een oud man gezien door de een of andere bovennatuurlijke midden stof die je deed voorkomen alsof hij veruit het gezicht geweken was en aldus geslonken tot de passies van een kind het haar dat hebben over hals en rug veel was wit als door ouderdom en toch was het niet een rimpeltje in het gelaat en de huid was bedekt met zeer zacht tot de armen waren zeer lang en gespierd de handen eveneens alsof in hun greep buitengewone kracht stak de voeten en benen die zeer fijn gevormd waren maar een evenals de bovenste ledematen maakt de gedaante droeg een smetteloos witte tunica en om zijn middel was een schitterende gordel welk schrans prachtig was om te zien hij hield een tak verse groene hulst in de hand en in vreemde tegenstelling met het zinnebeeld van de winter was een kleed versierd met zomerbloemen nog het vreemdste aan de verschijning was dat er aan de kroon van zijn hoofd een lichtstraal ons kwam waardoor dit alles zichtbaar werd wat hebben zonder twijfel in zijn minder heldere ogenblikken een grote domper die hij nu onder de arm hield als muts dit gebruiken om deze vlam te doven en toch terwijl scrooge steeds scherper opnam vond hij ook dit niet het vreemdste aan hem want terwijl de gordel nu eens in dit gedeelte dan weer in dat glinsterde en schitterde en dat wat het ene ogenblik licht en volgende weer donker was wisselde de gedaante zelf ook in duidelijkheid nu eens was het in wezen met een arm dan weer met een been dan weer met 20 benen dan weer een paar benen zonder hoofd dan weer een hoofd zonder lichaam en van al deze verdwijnende ledematen was geen omleiding zichtbaar door de dichte duisternis waarin zij zich oploste en toe was cruise zich hierover nog verbaasde was de gedaante alweer zichzelf duidelijker en helder als altijd is uw geest meneer wiens komst mijn voorspeld werd fors coach die berden de stem was zacht en lieflijk bijzonder laag alsof zijn van verre kwam in plaats van zo dicht bij hem te zijn wie en wat ben je vroeg scrooge ik ben de geest van voertuigen gaan de kwestie tijden van lange verledene vroeg scrooge die zijn dwergachtige bouw opmerkte nee van uw verleden als iemand hem gevraagd dat daar om 6 coach er misschien niet op heb ik hun antwoorden wel gehad in vurig van langer de geest met zijn muts op te zien en voor zocht hem zich te dekken was jim die geest uit wilt gaan met wereldse handig is zo hou het licht dat ik geef hier uit oven is het niet erg genoeg dat jij een diegenen zijn die hartstocht in deze muts maakte mijn noodzaak van hem langer lange jaren lang op het vol hoofd te dragen scrooge ontkende eerbiedig dat hij ooit dit voornemen gaat had die geest willens en wetens in enige periode van zijn leven een domper op het hoofd te zetten hij vermande zich vervolgens in zoverre dat hij hem vroeg wat hem hierheen voerde uw welzijn zei de geest scrooge betuigde zijn dank toch kon niet nalaten te denken dat een ongestoorde nachtrust meer bevorderlijk voor dit doel geweest zou zijn geest had en klaarblijkelijk horen denken want hij zei onmiddellijk uw verbetering kan en wees gewaarschuwd en stak zijn krachtige hand uit en van ze hebben zacht bij de arm sta op en ga met mij mee scrooge had tevergeefs kunnen pleiten dat het weer en het uur zich niet bijzonder leende tot voet huizen voor welk doel dan ook dat het embeds warm was en de thermometer een heel eind onder vriespunt stof dat hij niet al te dik gekleed was met slechts pantoffels en chamber klok aan en de slaap mes op en dat hij op dat ogenblik verkouden was de geheid hoewel ze zacht was als van een vrouwenhand als onweerstaanbaar hij stond op toch zien we dat de geest naar het venster ging vatte hij hem smekend bij de zoon van zijn gewaad ik ben bij een sterveling 6 koets en zo licht kunnen vallen laat me een oud hun slurf thuis raken zij de geest zijn handtalks coaches hart tekent ik ga je soms gesteund worden in meer dan dit toen de geest deze worden gesproken had gingen zijn door de muur heen en stonden op een vlakke land weg met velden aan weerszijden de stad was geheel verdwenen en was geen spoor meer van te bespeuren de duisternis en de mist waren tegelijkertijd verdwenen want het was een heldere koude winterdag met stil op de grond goede hemel zei scrooge zijn handen ineen slaan toen hij om zich heen kijk hier ben ik opgevoed hier woonde ik toen ik jong was de geest keek hem vriendelijk aan de zachte aanraking hoe licht en kortstondig deze ook geweest was scheen de oude man noch bijgebleven te zijn hij was zich bewust van honderden geuren die hem toe huizen elk in verband staan met honderden gedachten en hoop en vreugde en zorgen die lang lang vergeten waren hoe liep ik weg zei de geest en wat is dat daar scrooge mompelde met ongewone aandoeningen zijn stem dat het een puistje was smeekte de geest hem te brengen waarheen hij mij wilde er in het geven u de weer genoeg vroeg de geest of ik rits coach met vuur ik zal hem blindelings kunnen lopen vreemd dat je er zelf al jarenlang er niet aan gedacht hebt denk je die geest op laten we voortgaan ze gingen verder de weg op schoot herkende elk hek en elke paal en boom totdat een klein markt-stad je zich in de vegte vertoonde met zijn brug kerk en kronkelende rivier ze zijn nu een paar ruig harige pan is hun tegemoet draven met jongens op de rug die andere jongens zittend in de tilbur is en boerenkarren doorboorde gemend iets toeriepen al deze jongens waren bijzonder opgeruimd en riepen elkaar luide toe totdat de weide-velden zo van blijde klanken vervuld waren dat de droge lucht van de weeromstuit mee wachten dit zijn slechts schimmen van dingen die verleden zijn zij de geest zij beseffen niet dat wij u stellen de vrolijke reizigers kwamen naar erbij en onder het aankomen erkende scrooge ze een voor een en noemden hun namen daarom was hij toch buitengewoon verheugd hem te zien mijn hand fonkelden zijn koude oog en spoot en hardop van vreugde terwijl zijn voorbij trokken waarom was hij vervuld van blijdschap toen hij ze elkaar een vrolijke kerst mis hoor nu wensen terwijl ze uiteen gingen op kruispunten en zijwegen naar hun woonstede wat gas cruise om een vrolijke kerstmis weg met vrolijk kerstmis wat goed van het hem ooit gebracht de school is toch niet fuel verlagen zei de geest en eenzaam kind verwaarloosd door zijn vrienden is er nog een achtergebleven scoot zei dat hij het jongetje kende en hij snikte 7 liter de goudseweg sloegen een hem wel bekende laan in en kwamen weldra een huis opgetrokken van tof rode steen op het dak en rond torentje met een wie haar op in welk torentje en bel ging het was een groot huis toch dat betere dagen gekend had want de ruime lokalen werden weinig meer gebruikt hun muren waren vochtige met mos bedekt hun ruiten waren gebarsten en de keuring van mond koenders kakelen en stapt en parmantig in de stallen en het koetshuis en de vloer der schuur waren bedekt met gras ook daar binnen was evenmin iets van de vroegere toestand te herkennen want toen zij de naargeestige gaan in gingen en door de open deur en van vele kamers naar binnen keken zagen zij hoe schaars gemeubeld koud en grootse waren er in een grond-lucht en kunnen kaalheid die op de eene of andere wijze deed denken aan te veel op staan bij kaarslicht en niet te veel te eten krijgen de geest en scrooge gingen de gang doel naar een deur achter in het huis zij ging vanzelf open en liet een lange kale naargeestige kamers in die nog kale gemaakt werd door rijen ongeverfde vuren schoolbanken en lessenaars aan een van deze zat in eenzaam knaapje te lezen wij een kwijnend vuurtje en scrooge ging op een bank zitten en weenden toen hij zijn eigen armen ik daar zal vergeten zag zitten net als vroeger geen slaap en de echo in het huis geen gepiep en geritsel van de muis en achter de lambrisering geen druk van de half om door je regent pijp op de verlaten plaats achter geen zuchtje in de bladerloze takken van een turk populier geen los geknars van een deur voor een leeg pakhuis ja zelfs geen geluid van knet ring in het vuur miste zijn vertederende invloed op skutsjes hart en gaf vrije loop aan zijn tranen de geest raakte zijn aan aan en wees op zijn jonger ik zoals hij daar aandachtig zat te lezen plotseling stond er een man in vreemdsoortige klederdracht wonden duidelijk en werkelijk om naar te zien buiten voor het raam met hun bij die hij in zijn gooi al gestoken had en leidde een met hout beladen ezel bij de teugel wel heb ik van mijn leven dat is alibaba chips coach druk uit het is die goede echte oude ali baba ja ja ik ken hem nog wel eens met kersttijd toen dat eens en merk in daar helemaal aan zichzelf overgelaten kan hij werkelijk voor het eerst net als nu arme jongen en valentijn 6 cruz en zijn wildeboer de lofzang daar gaan ze en hoe heet hij ook weer die is in slaap is een onderbroek bij de poort van de maskers werd neergezet ziet geniet en de stalknecht van de sultan die door genen die op zijn hoofd werd gezet daarna hij op zijn hoofd ze verdiende loon ik ben ik toch blij om dat moest hij ook met de prinses krouwer het zou bepaald in verrassingen voor skutsjes zaken kennis uit de city geweest zijn en meld dus met al de ernst zijn natuur eigen te horen uitweiden over dergelijke onderwerpen met een eigenaardige stem die het midden hield tussen lachen en wenen en zijn verhoogde kleur en opgewonden gezichten zien daar heb je de papegaai ook rib stoel groen lijf en g de staart met iets als een sla blad boven uit zijn kop groeit arme robin crusoe noemde hij hem als u weer thuis komen daar zijn vraagt om zijn eiland heen arme robin crusoe weg naar zijt ge geweest robin van cruiser i de man dacht dat hij droomde maar dat was toch niet zo het was de papegaai die het zei weet je daar gaat vrijdag lopend al wat hij lopen kan naar de kleine kreek om zijn leven te redden hallo hoop hallo toen met de snelheid van overgang die zijn karakter totaal vreemd was jij veel vroeger ik beklaag een arme jongen en weende weer ik wel mompelde scrooge zijn hand in de zak stekend en om zich heen kijkend naar dat hij zijn ogen had afgedroogd aan zijn mobiel waar het is nu te laat wat speelt er aan voeg de geest niet fresco's gisteravond sjongejonge een kerst dit jaar mijn deur ik had hem graag wat willen geven nu dat is al de geest glimlachte als in gedachten en zwaaide met de hand zeggend terwijl hij dit deed laten we eerst een ander kerstfeest housing bij deze woorden werd scrooge is vroeger eigen ik groter en de kamer werd in beetje donkerder en smeriger de panelen stronken in de ramen klapperen stukjes kalk vielen uit het plafond en lieten de naakte latten zien toch hoe dit alles zo plotseling gebeurde wist scrooge evenmin als gij of ik hij wist alleen dat het precies zoals als vroeger dat alles juist zo was voorgevallen dat hij daar zat nogmaals aan zichzelf overgelaten toen al de andere jongens naar huis vertrokken waren gedurende de heerlijke vakantie tijd en was nu niet bezig met lezen toch liep in en wanhoop op het neer scrooge zag de geest aan en keek treurig het hoofdschuddend angstig naar de deur deze ging open en een klein meisje veel jonge dat het jongetje van binnen huppelen en armen om zijn hals land en en herhaaldelijk kussens noemde ze hem en lieve lieve broertje ik kom om weer naar huis te halen lieve broertje zij het kind in haar kleine handjes klappend en zich voorover buigen van te lachen om je mee naar huis te nemen naar huis naar huis naar huis kleine fan antwoordde de jongen ja fee kind vol van vreugde naar huis en voorgoed vader is veel vriendelijker dan hij vroeger was zodat het thuis als in de hemel is hij sprak zo aardig tegen mij op een heerlijke avond toen ik naar bed zou gaan dat ik niet bang was om hem nog eens te vragen of je thuis mocht komen en hij zei ja je mocht en stuurde mij met een koets om je te halen en nu zul je een man worden zij het kind haar al geopend en hier kom je nooit meer terug maar eerst moeten we de hele kersttijd samenzijn en de heerlijkste tijd hebben die je denken kunt je bent al een hele kleine meid kleine fan ribben jongen uit ze klapte in haar handen en probeerde bij zijn hoofd te komen nog thuis uit de klein was lag dus hij weer en gek op haar tenen staan om hem te omhelzen toen begon ze hem in haar kinderlijk vuur naar de deur te trekken en hij voor schrik niet afkerig om te vertrekken ging met haar mee en barse stem in de gang liep hij daar weer de koffer jonge heer scrooge's naar beneden en in de gang verscheen de schoolmeester zelf die op je om een eerst cuccio neerkeek met tijger achtige minzaamheid en hem verschrikkelijk confuus maakte door hem de hand toe te steken toen leidde hem en zijn zusje in het alleroudste gat van een killer mooie kamer dat je ooit gezien hebt bij de kaart aan de wand en de grap is beslagen werven van de kou hier haalde hij een wijn karaf met een bleke wijn en een blok bijzonder zware tulband tevoorschijn en deelde brokjes van deze lekkernij aan de kinderen uit dezelfde tijd en broodmagere knecht naar buiten stuur hem op de post rijder een glas van het een of ander aan te bieden die dit zeggen dat hij meneer aanbod dankbaar aannam maar dat als het hetzelfde was wat hij al weer gehad had dan had hij het liever niet naar de koffer van jonge heer's coach nu bovenop het ideaal ze gebonden was namen de kinderen afscheid van de schoolmeester zonnestralen te storten stapte in en reden in vrolijke stemming de kronkelende tuinlaan af de snel draaiende raderen schudde de rijp en de stil als schuim van de donkere bladerdek coniferen zoals altijd een verfijnd operatieve een adellijk toch dat waar ongeveer klunder blazen zij de geest maar ze had een ruim hart dat had ze riep scrooge uit daarin hebt gelijk dat zal ik niet tegenspreken geest god met name ze stierf toen ze een vrouw was verder geest en had geloof ik kinderen een kind antwoorden scoots dus waren zij de geeft uw neef scorch keer met zichzelf te kampen en antwoorden kort ja hoewel ze de school dat cel door bent slechts verlaten hadden we vonden zij zich in de drukke brede straten ene stad naar schimmige passagiers heen en weer liepen naar schimmige karren en koetsen elkaar verdomme om vooruit te komen en waar al de strijd en en rumoer een en huizen stad zich vertonen het was duidelijk te zien aan de uitstalling de winkels dat hier ook kerstfeest gevierd werd door het was avond en de straten waren verlicht de geest bleef stil staan voor de deur van een pak haar en vroeg haar scrooge of hij kende of ik zes cruise ik was immers leerling ze gingen binnen bij het zien van een oude heer met een wollen cadeautje op die achter vulkan hoge lessenaar zat dat als er twee duim lang er geweest was hij zijn hoofd had moeten stoten tegen de zoldering riep scrooge opgewonden uit wel heb ik van mijn leven het is de oude versie hoe ik god zegene hem het is de oude versie uw ik die we levend geworden is de oude versie week technische pen neer en keek op de klok die het uur van 7 aanwees hij wreef zich in de handen schik te zijn bij de vest lachte van top tot teen en riep met een smerige rijke vette joviale stem hallo daar ebenezer dik coaches vroeger ik nu tot een jongeman opgegroeid kan snel binnen lopen vergezeld van zijn medeleerling tik wilkins waarachtig zei scrooge tegen de geest uw waarachtig het is hem hij hield veel van me die dik goede tip wel wel ja hoor jongens 5s uw ik voor vandaag genoeg gewerkt door avond voor kerstmis dik kerstmis ebenezer de luiken naar voren rip die oude versie week met een luide klap inhoud voor je tot 10 kunt teller gezouten mogen niet hebben kunnen geloof van als ge die twee jongens aan het werk gezien had zij werden de straat op met de luiken een twee drie en ze zaten al op hun plaats 456 de bomen en pennen erop zeven acht negen en daar waren ze al weer terug voor je tot 12 gekomen was hijgend als renpaarden wil je jouw begrip de oude versie week van zijn hoge kruk afweer punt met merkwaardige vlugheid van uit met de boel en hoop ruimte moeten we hier hebben hoor kelly al vooruit hebben die ze de boel aan de kant zetten en was niets dat ze niet hadden willen of kunnen opruimen als de oude versie week stond toe te kijken binnen een minuut was alles klaar alles wat los was werd uitgebracht alsof het voorgoed aan het publieke leven onttrokken werd de vloer werd geveegd en besprenkeld de lampen schoongemaakt brandstof op het vuur gehoopt en het magazijn als een even gezellige en warme en droge en helder verlichte balzaal als je op een winteravond maar zou kunnen wensen daar kwam en vedelaar binnen met hun muziek boek hij ging op de hoge kruk zitten en deed zijn best voor een heel orkest en steunde om een maagpijn van te krijgen we van fashion week kwam binnen een aangeklede glimlach de drie juffers versie week gaan we binnen stralend en bemiddelen binnen kwamen de zes jonge carl iers wier harten zijn gebroken hadden binnen kwamen al die jongelingen en de jonge dochters die in de zaken en project werden binnenkwam de meid met haar neef de bakker binnenkwam de keukenmeid hij zijn broeders intieme vriend de melk kwam binnen kwam die jongen van de overkant die men verdacht van niet genoeg te eten te krijgen van zijn meester en die trachtte zich te verstoppen achter het meisje van daarnaast van wie men wist dat haar meesteres haar aan de oren getrokken had binnen kwamen ze allemaal de een na de ander enkele boeddhist andere zonder schroom enkele gracieus andere geen weg weten met hun figuur sommige drukkend andere weer trekkend maar alle kramen ze binnen hoe dan ook en van waar ook en daar gingen ze er al een op los 20 taarten tegelijk de eerste twee paren handen kruisend toen de dames van het tweede viertal handen kruisen met de heren van het tweede viertal en hetzelfde met de heren van het eerste viertal en de dames van het tweede nou elkaar toe en weer terug rond in verschillende houdingen van verliefdheid het oude eerste paar dat bovenaan stond steeds op de verkeerde plaats in de dans figuur uit komen het paar dat nu bovenaan stond weer weg dansend zodra ze bovenaan waren alle spits paren delen te laatste hetzelfde eigen laatste paar om hen te steunen toen de zaken tot dit schitterend resultaat gebracht waren klapte de oude versie week in de handen ten teken dat er met anschutz op gehouden worden en rip goed zal en de vedelaar dompel de zijn vergeten gelaten in een pul bier die speciaal voor dat doel er neergezet was toch toen zijn hoofden weer uit tevoorschijn kwam begon hij niet bang zijn de voor een beetje werk onmiddellijk weer te spelen we willen nog geen dansers waren en dat met zoveel energie als op de andere violist uitgeput op een bank naar huis gedragen was en hij in totaal verse kracht die vastbesloten had vermeden dingen te kloppen of erin te blijven er werd nog meer gedanst en werd pand verbeurd en nog meer gedanst en dan was kil band en negus en was een groots te koud vlees en in groot stuk gekookt koud vlees en pasteien met gehakt vlees rozijnen en krenten en suiker erin en dan was er veel bier door het knal effect van de avond kan eerst naar het gebraden en gekookt tot de violist en listige oude vos snapt ge het soort man dat zijn zaakjes beter kende dan geef ik ze hem had kunnen zeggen ze wat je hou van leer begon te spelen toen trad de oude versie week aan om te dansen met mijn vrouw fashion week en nog wel eerste paar met een flink beetje werk vol hem drie of vier en twintig per partners alle liefde waar niet mee te spotten in feel the de the rock stonden te dansen en die niet wisten hoe ze lopen moesten maar al waren er ook tweemaal zoveel geweest ja vier maal zoveel dan nog zouden oude fashion week hun gestaan hebben en mevrouw fashion week evenzeer dans haar aangaat zoals een waarde zijn partner te zijn in iedere zin van het woord en als dat niet de hoogste lof is doe geen wij dan een betere aan de hand en ik zal er diesel in de plaats stellen en waar ligt genomen uit de kuiten van fashion week in elk figuur van de dams schenen zijn als volle manen ze kon nooit vooruit' zeggen wat er een volgende ogenblik van zijn zou worden en toen de oude fashion week en mevrouw fashion week door alle figuren van de dans gegaan waren alphonsus en te retirer geef uw partner de hand buigen aan curti kurkentrekker doe een draad in de naald en weer terug naar uw plaats is conversie weer in de hoogte spot met de tenen gekruist zo handig dat het was alsof hij met zijn benen knipoogjes gaf en kwam weer zonnebank kunnen op zijn voeten terecht kunnen klok 11 uur sloeg kwam er een eind aan dit huiselijk paul meneer hebben vooral versie werd namen hun plaatsen in aan weerszijden van de deur en gaven ieder persoonlijk de hand als er een hij of een zij voorbijging en wenste hen allen en vrolijk kerstmis toen alle heen gegaan waren op de twee leerlingen na beste zij deze hetzelfde en dan dus stierven de vrolijke stemming weg en werden de beide jongens overgelaten aan hun bedden die zich onder een toonbank achter in de winkel bevonden zolang dit alles duurde had scrooge zich aangesteld als een uitzinnige en was met hart en ziel bij het toneel en bij zijn vroeger ik hij beaamde alles herinnerde zich alles genoot van alles en was ten prooi aan de grootste opwinding niet voor het ogenblik dat de blijde gezichten van zijn vroegere ik en van dik aan zijn oog onttrokken werden herinnerde hij zich de tegenwoordigheid van de geest en was er zich bewust dat deze heb strak aankijken terwijl het licht op zijn hoofd zeer helder branden in filtering iets om zo dankbaar voor te zijn die dwaze luitjes zei de geest gering iets en gouden scoot de geest graven betekent te luisteren naar wat de twee leerlingen die hun hart voor elkaar uitstorten vol lof van fashion week zijde en toen hij dit gedaan had zei de geest nu is het niet zoals ik zeg hij heeft naar een paar pond aerts geld ervoor uitgegeven drie of vier misschien heeft dat zo veel te betekenen dat het daar al die nog vol verdiend dat is het niet 6 coach vuur vat hun bij deze opmerking en zonder dat hij het zelf wist spreken zoals en vroeger ik iets en later ik het zou gedaan hebben dat is het niet geest hij heeft de macht ons gelukkig of ongelukkig te maken onze dienst licht of ondragelijk te maken en genoeg overlast al zegt gij dat zijn macht in woorden of blikken licht indienen zo gering een onbeduidend dat het onmogelijk was ze op te tellen dan doet dat er alles toe het geluk dat hij om zich heen spreidt is precies even groot als je wanneer het een vermogen kosten hij voelde de blik van de geest op zich rusten en zweeg wat scheelt er aan vroeg de geest oh niks bijzonders fresco's toch wel iets gelovigen hilti g snaar nee 6 koets nee ik zou graag dit ogenblik een paar woorden tot een kerk willen zeggen meer niet zij vroegen ik draaide de lampen neer terwijl hij dit zei en scrooge in die geest stonden wind naast elkaar in de open lucht en kruis patroon einde merkte de geest op vlug dit werd niet tegen scrooge gezegd of tegen iemand die hij zien kom nog de uitwerkingen van dit zich onmiddellijk bespeuren want de weer zag scoort zichzelf hij was nu ouder een man in de kracht des levens zijn gelaat had nog niet de harde en strenge trekken van later jaren doch droeg reeds de tekenen van zorg en geldzucht er was een gretig begerig rusteloos bewegen van het oog dat niet zien de hartstocht die wortel geschoten had en waar de schaduw van de groeiende boom zou vallen hij was niet alleen door zat naast een mooi jong meisje in hoge raad in weer oog tranen stonden die glinsterde in het licht dat blonk uit de geest van verleden kerst tijden het komt er niet erg op aan vrij zacht voor je al heel weinig een andere af wat heeft mijn verdrongen en zo niet je kan opvrolijken en troostte inkomende tijden zoals ik zou getracht hebben dan heb ik geen reden om te treuren welke af god heeft je verdrongen vroeg hij een gouden afgod de man om en dit is nu de rechtvaardige behandeling van de wereld vrij hij er is niets wat eren ze zo hard is als tegen armoede en er is niets dat ze vol kennis met meer strengheid en laken dat het najagen van rijkdommen je bent u bang voor de wereld antwoordde zij zacht al je hoop is opgegaan in de hoop haar verachtelijk verwijt te ontkomen ik heb je edele aspiraties alle zien wegvallen een voorheen doordat de overheersende hartstocht winstbejag die geheel in beslag genomen heeft is het niet zo nu wat zou dat antwoordde hij wat zou ik dan nog al ben ik veel wijzer geworden tegenover jou binnen toch niet veranderd ze schudden het hoofd ben ik wel onze overeenkomst is al hun oudere ze werd gesloten toen wij bij de arm waren en tevreden om arm te zijn totdat we met de tijd onze wereldse bezittingen door geduld en verleidt komt de vermeerderen je bent werkelijk veranderd toen wij onze overeenkomst sloten als je een heel andere man toen was ik een jongen zei hij ongeduldig je eigen gevoel zegt dat je toen niet was wat je nu bent antwoordde zij ik ben nu zelfde gebleven dat wat geluk beloofde toen hij een van hart en zin waren is nu bezwaard door ellende nu weet niet meer een zijn hoe vaak en met hoeveel pijn ik daar aan gedacht heb kan ik niet zeggen genoeg had ik nagedacht heb en dat ik je nu je wordt kan teruggeven heb ik ooit mijn word gevraagd met woorden nee nooit daarmee dan door veranderen de aard door een voor alle de gist door een andere levens atmosfeer en andere hoop als het grote mijn doel van dit leven verandering en al wat mijn liefde waard gaf in jouw oog zeg eens eerlijk zei het meisje hem vriendelijk doch vast aan sint of je als dit nooit tussen ons gekomen was mijn nu nog zou kiezen en mij voor je trachten te winnen ik weet zeker van niet hij scheen de juistheid van haar woorden in te zien tegen wil en dank toch hij zou zich er tegen in zettend jij denkt van niet ik zou u graag anders over denken als ik kon antwoordde zij god weet het nu ik in waarheid als deze het leren zien weet ik hoe sterk en onweerstaanbaar ze zijn moet maar als je vandaag morgen of gisteren vrijwaart zou ik dan nog kunnen geloven dat je een meisje zonder bruidsschat zou kiezen jij die zelfs in je vertrouwelijks te gesprekken met haar alles berekend naar de meerdere of mindere winst die het zal aanbrengen of als je haar al had gekozen zal je voor een ogenblik onthoud genoeg kan worden aan het principe dat je regeert denk je dan dat ik niet weet dat je er heel gauw berouw van zou krijgen ik geef je moeilijk terug met een bloedend hart te willen van hem die je eens was hij wilde wat zeggen toch met afgewend hoofd ging zij volgt misschien dat ik je pijn zal doen en de gedachte is en wat voorbij is doet mijn bijna hopen dat het dit zal na slechts voor heel korte tijd zal dit zou zijn en dan zul je maar al te blij zijn alles wat je er nog aan deed denken te vergeten als een geen winst brengen de droom waaruit je gelukkig ontwaakt bed ik hoop dat je gelukkig mocht worden in het leven dat je je gekozen hebt zij ging heen en al te scheiden zij geeft 6 koets laat me niet meer zin prik mee naar huis waarom schepje er behagen in mij te pijnigen nog een schip riep de geest uit nee nee niet meer riep scrooge niet meer ik wil het niet zien laat dit genoeg zijn dochter meedogenloze geest omvatte hem met beide armen en dwong hem te zien wat er nu plaats geef ze waren nu te midden een een andere omgeving en op een andere plaats en vertrek niet zeer grote of mooi toch vol gezelligheid dichtbij 20 uur zat een mooi jong meisje zo zeer gelijkend op hetwelk scoot zojuist had gezin dat hij geloofde dat het hetzelfde was totdat hij haar zag nu een knappe per jaar de matrone die tegenover haar dochter zat het gedruis in de kamer was oorverdovend want we waren daar meer kinderen da's coach en zijn opgewonden geestestoestand tellen kom en in tegenstelling met de beroemde kudde van 40 koeien uit het gedicht die zo kalm en instemming graasden alsof het mij enkel was waar het niet veertig kinderen die zich gedroegen als een kind nog elk kind ging tekeer voor 40 de gevolgen gingen alle beschrijving te boven door dit scheet niemand te hinderen integendeel moeder en dochter lachte hartelijk en schep de en grootvermaak in en de laatste die weldra aarde spelletjes begon mee te doen weg door de jongen rovers medogenloos geplunderd wat had ik niet willen geven om een van die rovertjes te zijn al had ik nooit zo goed kunnen zijn nee nee ik had dat gevlochten haar voor nog zoveel niet niet zo kunnen in de war brengen en het hebben kunnen neer trekken en ook dat lieve kleine schoentje had ik haar niet van de voet kunnen afrukken al was het om mijn leven te doen geweest haar middel uit de grap te meten zoals dat afval moedige jonge goed je deed ik zou het niet hebben kunnen doen ik zou bang zijn geweest dat mijn armen gaf rondom heen waren gegroeid en nooit meer licht was geworden en toch zou ik graag haar lippen hebben willen aanraken hij is gevraagd hebben om dat zei ze had geopend gekeken hebben naar de wimpers van haar neergeslagen ogen zonder haar een enkele maal te doen blozen golven van haar te hebben losgemaakt van een duim lengte en onschatbaar souvenir zou zijn geweest om kort te gaan ik moet bekennen dat ik gaarne al het voorrecht van de vrijpostigheid van hun kind had willen hebben en toch man genoeg zijn om het naar waarde te schatten toch nu werd er op de deur geklopt en en volgde onmiddellijk zulk een stormloop dat het jonge meisje met lachend gezicht en geplunderde klederen meegesleept werd als het middelpunt van een opgewonden en luidruchtige groep juist in tijd om de vader te verwelkomen die thuis kwam vergezeld van een man beladen met kerst geschenken en speelgoed toen had ge eens getuigen moeten zijn van het gebrul het gedrang en van de vermoeden aanval op de hulpeloze kruis hoe ze hem met stoelen als storm ladders beklommen om in zijn zakken te voelen en hem te beroven van bruin papieren pakjes hoe ze zich vastklemmen aan zijn boeg van ze hoe ze om zijn hals zingen en hem in de rug stompte en tegen zijn benen schokte in niet te onderdrukken tederheid de kreten van verbazing en verrukking waarmee het uitpakken van ieder pakje begroet werd de vreselijke mededeling dat de baby betrapt was op het in de mond steken van een braadpan uit het poppenkeuken en hoe diezelfde baby verdacht werd het nagemaakte kalkoen die op een houten voet je gelijmd was doorgeslikt te hebben de verbazende opluchting toen mijn bevond dat het een vals alarm bleek te zijn wat een blijdschap dankbaarheid en verrukking ze zijn geen van alle juiste beschrijven genoeg dat een voor een de kinderen en hun emoties uit de kamer verdwenen en trap trap trap naar de bovenverdieping van het huis waar ze naar bed gebracht werden er zo tot rust kwamen en nu keek scrooge aandachtiger toe dan ooit toen de heer des huizes toen was het nog de vol liefde haar arm door de zijne stak met haar en haar moeder aan zijn eigen haar te plaats dan en als koetsier en dacht dat er een dergelijk wezen even gratie vol en veelbelovend hem vader had kunnen noemen en de ruwe winter van zijn leven tot en lente maken werd zijn ogen vochtig bella zijn de vaders zich tot zijn vrouw bandit met een glimlach ik zag een oude vriend van je vanmiddag en weer was dat gratis hoe kan ik dat nou toch eens ik weet het vroeger zei er in dezelfde adem bij evenals hij lachend meneer scrooge ja het was cruise ik kan voorbij het raam van zijn kantoor en daar nog niet gesloten was en dan binnen een kaars branden moest ik hem wel zien ik hoor dat zijn compagnon op sterven ligt erin zat er alleen helemaal alleen op de wereld geloof ik geest zijn discours met bevende stem voor mij weg van deze plaats ik zei je toch dat u het schip me zijn van dingen die tot het verleden behoren zei de geest wij dit nu zijn mij dat schreef ze zijn wat ze zijn breng mij hier vandaan rips koers uit ik kan het niet dragen hij keerde zich naar de geest en ziende dat deze hem aan zag met een gelaat naar in op onverklaarbare wijze alle gezichten zichtbaar waren die hij hem getoond had last aldus coach met hem ga heen voor mij terug vervolg mij niet langer in de strijd als men het in strijd kon noemen waarin de geest zonder zichtbare tegenstand van zijn kant ongedeerd bleef trots alle pogingen van zijn tegenstander merkt dus coach op dat zijn ligt hoog en helder branden en dit zonder dat hij er zichzelf rekenschap van kon geven waarom in verband brengen met de invloed van de geest op hem greep hij de donkere muts en drukte hem die onverwacht op zijn hoofd de geest zakte eronder in een zodat de domper zijn gehele gestalte bedekte toch wel scoops uit alle macht er op drukte kon hij het licht niet dempen dat er in een brede stijl onderuit en over de grond stranden hij voelde dat hij uitgeput was en dat hij overvallen werd door een onweerstaanbare slaperigheid en toen dat hij zich in zijn eigen slaapkamer bevond hij gaf nog een laatste druk op de muts toen luxe hand los en nauwelijks had hij de tijd naar zijn bed te wankelen of hij viel in een diepe slaap einde van de 2e zijn

One thought on “Kerstlied in Proza (A Christmas Carol) | Charles Dickens | Literary Fiction | Talking Book | 1/2

  1. Kerstlied in Proza (A Christmas Carol) | Charles Dickens | Literary Fiction | Talking Book | 1/2

    0: [00:00:00] – Inleiding

    1: [00:06:48] – Eerste zang

    2: [00:50:07] – Tweede zang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *