22 thoughts on “Drawing, shading and blending a minimalistic face with graphite pencils

  1. Podrias colocar en la descripcion que tipo de lapices usar para ir armandonos de material para llegar a lograr dibujar asi como tu… Muchas gracias

  2. https://www.facebook.com/groups/dayvekhoiVHonline/
    + Lớp dạy vẽ online dành cho các bạn ở quê xa , các bạn hà nội không có điều kiện thời gian đi lại nhiều .
    —–Bạn nào muốn tham gia lớp học thì vào đăng ký thành viên nhé !
    + Học trực tiếp với GV/Th.S: Lê Ngọc

  3. Wonderful! I’m getting back into graphite and I wanted to see how much more I could learn 🙂 Thank you for this vid!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *