CorelDRAW - Full Tutorial for Beginners [+General Overview - 15mins!]

CorelDRAW – Full Tutorial for Beginners [+General Overview – 15mins!]Здравейте, този клип e посветен на CorelDRAW X7! Ще видим… всичко, което ви трябва в един много кратък период от време. Моля, отговорете ни за да подобрим нашите клипове. Помнете, че има прозорец за съвети в дясно в случай, че нещо се обърка. В случай, че го затворите, можете… винаги да го отворите, отивайки на менюто Window и после на Dockers. За да създадете нов проект просто натиснете на иконата която изглежда… като лист хартия в дясно. В този прозорец можете да зададете име, ширина и височина, ориентация и номер на страниците. Вместо да използвате обичайните ширина и височина… се уверете, че използвате стандартни стойности. Можете да ги изберете от Size. Това е важно в случай, че ще принтирате вашият проект. Или ще го качите на уеб сайт. Работно пространство.
Най-горе имате различни барове. Меню. Класически бар, съдържащ всички характеристики на софтуера. Стандартна лента с менюта, съдържаща всички възможности относно отваряне , запазване и визуализиране.
И Property Бар, който съдържа всички свойства на избрания инструмент.
В центъра е работното поле. където работите. В ляво имате лента с инструменти. В него важните инструменти са бързо достъпни, а в дясно са други прозорци които ще разгледаме. Създаване на общ ред. Използвате първата икона в третия раздел на Toolbox. Кликнете и плъзнете за да се направи. Можете да увеличавате и намалявате чрез скролера. Движете се във вашия проект като щракате и плъзгате. (инстумента Pan) Бутоните в Toolbox могат да имат тъмна стрелка в дясно. Това означава, че има повече от един инструмент в тях. Можете да изберете желания инструмент като щракнете и задържите върху инструмента. Инструментът който е активен винаги се показва. За да използвате Pan, изберете иконката "ръка". CorelDRAW има и други инструменти които да ви помогнат при чертане. Можете да ги добавяте или премахвате от Standard Toolbar. Можете да включите или изключите линията около работното си пространство, мрежата или водачите. Една част от мрежата е по-добре да се запази, например линията и водачите, за да правите проекта си по-прецизен. С CorelDRAW могат да се направят 3 основни неща:
1. Създаване на свои собствени рисунки. 2. Коригирате изображения.
3. Да създадете текстови параграфи. Всичко, което ви трябва за създаване на рисунка е вътре в третата секция на Toolbox. Първия инструмент съдържа всичко за създаване на линии и криви (на ръка). Инструментът се използва ръчно, просто щракнете и задръжте докато чертаете. Или кликнете два пъти за да създадете по-права отсечка. 2-Point Line виначги чертае прави, просто щракате и влачите. Bézier, Pen and B-spline ви позволяват да направите криви, за тях няма да говорим в този урок. 3-Point Curve позволява да се направи крива. Щракнете и плъзнете, за да се създаде първоначалния сегмент, след това го преобразувате в дъга движейки курсора на мишката , без да пускате бутона на мишката. Polyline чертае серия от сегменти,
които са част от една крива. С двойно щракане прекъсвате кривата. Чрез Artistic Media правите художествени черти точно като инструмента Freehand. С правоъгълника, елипсата, и многоъгълника създавате специални форми. Задръжте бутона върху иконата за да изберете други начини за изчертаването им или вида на формата която искате да вмъкнете. Линии, кривите и многоъгълниците са изцяло създадени от софтуера и също са векторни файлове. Не забравяйте, че горе в Property Bar се променя според активния инструмент той ви позволява да настроите опциите за рисуване на инструмента. Възможност която ви позволява да изберете вида на линията, дебелината и др. В случай, че искате да вмъкнете снимка и да я обработите, просто кликнете на нея и я провлачете във вашата папка.
Това се нарича Bitmap файл, и така можете да го коригирате чрез секцията Bitmaps в лентата с менюта. Уверете се, ча сте изберали снимката. Отидете на Bitmaps и след това на Image Adjustment Lab за да коригирате с лекота контраста и цветове в прозореца който ще се появи. Наблюдавайте визуализацията в ляво.
Когато сте готови натиснете ОК. Ако не ви харесат приложените настройки винаги можете да дадете Undo или да дадете клавишната комбинация CTRL+Z . Можете също да добавяте ефекти върху снимката. Намират се на дъното на секцията Bitmaps, после настройвате какъв трябва да бъде ефектът в показалият се прозорец. Bitmap (растерни) и векторни файлове могат да се обработват по същия начин. Изберете един обект като щракване върху него докато Pick Tool, е включен. Инструментите за обработка на избраните обекти винаги работят. Изберете повече от един обект, ако задържите Shift и кликнете върху всеки желан обект. Натиснете Esc за да върнете назад. Можете да изрязвате, копирате или изтривате обект като щракнете с дясно копче на мишката. Кликнете върху Lock Object за блокиране на обекта, ако, че не искате да се движи или да го променяте докато не го отключите. Можете да изтриете части от обекти с Eraser Tool, който е в списъка на третия бутон. Това изтрива части на векторни обекти и снимки, но не работи на artistic media черти или текст. Имайте предвид в случай, че обектът е на избран, това ще го актуализира. И ако срежете обекта на две части могат да изглеждат като независими, но всъщност са едно цяло и когато ги местите или избирате ще са заедно. Ако искате да изрежете части от изображението, най-лесният начин е първо да го дублирате и след това да използвате инструмента Shape. Плъзнете възли по краищата, за да изрежат, което не е необходимо. Нови възли се добавят чрез двойно кликване. Изберете обект и го плъзнете, за да го преместите. Ако са повече от 1 всички ще се преместят заедно. Квадратните черни възли променят мащаба на обекта. Всеки обект e виртуална кутия чийто център е показан с черен кръст. Ако кликнете веднъж върху обекта, възлите стават черни стрели. Можете да ги използва за да въртите или да изкривявате обекта. Можете да местите обекти, докато се използват други инструменти. Ако плъзнете обект с дясното копче на мишката, и изберете Move Here ще го премести директно Без да включвате Pick Tool. Използвайте Pick Tool, за да мащабирате и местите обект по-прецизно с Property Bar. Натиснете Enter за да се приложи. Можете да въртите избрания обект с промяна на градусите, или да го обръщате хоризонтално или вертикално с помощта на двата бутона в ляво. Можете да настроите други опции, чрез свойствата на обектите в дясно. От раздела, избирате цвета на щриха да е прозрачно или с градиент.
Не забравяйте, че квадратчето с диагонали означава, че няма цвят.
Използвайте го, за да премахнете пълнежа или цвета на линията. Има и други инструменти, които да изпробвате.
Вторият бутон има много ефекти които да приложите на избраните обекти.
Всички те работят, като щракнете и плъзнете показалеца върху обекта който ви интересуват. Имате и други инструменти с ефекти, например Eyedropper Tool В този случай трябва само да кликнете и плъзнете веднъж. Можете да добавите сянка, използвайки Drop Shadow Tool. Не забравяйте, че в Property Bar можете да променяте настрийките на ефекта. Свойства в дясно са за самия обект и никога за някой от неговите ефекти. Ако имате нужда, да редактирате сянката в бъдеще, трябва да активирате Drop Shadow Tool отново и да използвате Property Bar, и така за всеки ефект. Keypoints са много полезни при чертане, и са означени в син цвят. Ръбовете на обекта са обозначени чрез квадрат.
Ъглите се означават чрез по-голям квадрат. Центровете чрез мишена, а средите чрез триъгълник. След това можете да добавите текст.
Просто кликнете върху иконата A в Toolbox. Щракнете и плъзнете в работното поле, за да създадете текстов контейнер, В средата имате кръст за местене на контейнера.
Черните и белите точки са размерите на полето. Ако контейнерът е твърде малък, текста няма да се покаже и правоъгълникът ще стане червен.
В Property Bar са свойствата на текста. Например неговият шрифт и размер.
Първо изберете текста за да направите промени. В този случай можете също да ползвате свойствата на обекта в дясно, за да добавите линия, градиент, или разпределението на текста. Какво става, ако обектите се препокриват?
Трябва да ползвате слоеве (Layers) в прозореца Object Manager в дясно. Всеки обект е подслой в правоъгълника, който определя границите на текста в контейнера. Щракнете и провлачете в този прозорец. С една дума обекта, който е най-горе в този списък се показва пред другите. Така че можете да поставите текста преди или след даден обект в листа. Просто кликате и провлачвате нагоре или надолу. Когато сте готови запазете своя проект!
Кликате на иконката Save горе. Изберете местоположението и формата.
Ако го запишете като .cdr, ще го запазите като проект на CorelDRAW.
И ще можете да го отворите само с този софтуер, за да го обработите допълнително в бъдеще.
Можете да го отворите отново като изберете Open. Ще се появи нов подпрозорец . Благодаря, че гледахте видеото!
Разгледайте нашия канал за още видеа.

29 thoughts on “CorelDRAW – Full Tutorial for Beginners [+General Overview – 15mins!]

  1. I decided to do a graphic design course but i wasn't able to attend the class for like 3 weeks due to some personal problems. One of my classmates said that they were doing ''CorelDRAW'' so i decided to watch this tutorial. This is way too advanced for me. I need a super easy tutorial even dummies can understand.

  2. Thank you so much , it was brilliant and fast. I just hate some other videos which they talk one hour just for one simple tool . But this video here is exactly what I want. Fast and useful. Thank you very much!

  3. Thank you so much for taking your time and creating these helpful tutorials, we really appreciate all your effort.

  4. Don’t worry about what those rude people saying about your accent. Your video was great. America is made up of immigrants who came here to help build this country. God bless, continue the good work and don’t let them discourage you. Remember, good over evil any day….

  5. Thank you very much for sharing this video. Can I import PDF images in this software?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *